Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie.


Trwają prace aktualizacyjne naszej strony. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Poradni oraz naszą ofertą.


Poradnia jest publiczną placówką oświatową, której celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia obejmuje opieką dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrzeszowskiego. Udzielamy także pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie naszego powiatu, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 17.00.
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Przyjmujemy bez skierowań.
Informacje o Poradni...